Mundësi punësimi

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve është një organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve të braktisur, pa përkujdesje prindërore dhe nevojtarë pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar. Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë vepron që nga viti 1999 dhe tashmë është përkujdesur për mëse 1000 fëmijë të braktisur, pa përkujdesje prindërore dhe nevojtarë. Jemi duke kërkuar një person të përkushtuar për pozitën si më poshtë.

Aplikacionet

Pozitat e hapura të punës