Na shkruani


Na kontaktoni

Adresa:

SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë
Mati1,Rr.B Obj.Residio-3 HY.A. Nr.26
10000 Prishtinë, Republika e Kosovë

Tel:

+383 (0) 38 749 887

Fax:

+