Vullnetarë

historiku

Ju mund të kontribuoni në suksesin e punës tonë me kohën tuaj. Për ne është tejet e rëndësishme që fëmijët të cilët janë nën përkujdesin tonë të kenë përkrahje të përditshme. Ju mund të jenë pjesë e misionit tonë me punë vullnetare.

Nëse keni shkathtësi dhe njohuri për të përkrahur organizatёn tonё nё pёrkujdesjen pёr fёmijё dhe procesin arsimor tё fёmijёve, tё rinjёve mund aplikoni për të qenë vullnetarë . Ju mund të aplikoni duke plotësuar formën e vullnetarëve dhe duke e dërguar në info@soskosova.org.

Aktivitetet kryesore nё tё cilat mund tё kontribuoni janё:

  • pёrkrahja rreth pёrkujdesit tё fёmijёve,
  • organizimi i punёtorive kreative dhe pёr pёrfitim tё shkathtёsive,
  • organizimi i kurseve tё gjuhës, baletit, muzikёs, aktiviteteve sportive,
  • mbështetja individuale në përgatitjen e fëmijëve për shkollë.