Dono

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fëmijët pa përkujdesje prindërore në SOS Fshatrat e Fëmijëve do të gjejnë dashurinë dhe ngrohtësinë e familjes. Këta fëmijë do të mund të tejkalojnë traumat e përjetuara dhe do të jenë në gjendje të jetojnë të pavarur në të ardhmen. Por ndryshimet nuk ndodhin brenda ditës, por me një punë të përkushtuar dhe afatgjate e cila kërkohet që këta fëmijë të rriten dhe të pavarësohen

Së bashku ne mund te kujdesemi për këta fëmijë.

Kujdesi afatshkurtër për foshnjet “Dielli”

62.5€  mbuloni shpenzimet 1 mujore të ushqimit ( qumësht, ushqim për bebe dhe ushqime tjera) për një  fëmijë pa përkujdesje prindërore)

28.13€ mbuloni shpenzimet 1 mujore e rrymës dhe ngrohjes për një fëmijë

Kujdesi afatshkurter Dielli 2

Kujdesi afatgjatë në Familjen SOS

79.50€ mbulon shpenzimet 1 mujore të ushqimit për një fëmijë të SOS Familjes

21.20€ mbulon shpenzimet 1 mujore të veshëmbathjes për një fëmijë të SOS Familjes

kujdesi afatgjat familja sos

Shtëpia e Rinisë dhe Programi i Gjysëm-Pavarësimit

192 € mbulon shpenzimet 1 mujore të ushqimit, ngrohjes, veshëmbathjes dhe edukim për një të ri pa përkujdesje prindërore

134€ mbulon shpenzimet 1 mujore të ushqimit dhe veshëmbathjes për një të ri pa përkujdesje prindërore

Kopshti i Fëmijëve

70 € mbulon pagesën për kopsht për një fëmijë pa përkujdesje prindërore ose në nevojë.

60€ mbulon materialet didaktike, lodra, aktivitete rekreative/vizita edukative për  një fëmijë pa përkujdesje prindërore ose në nevojë.

 

“Është lehtë të bësh mirë kur të gjithë ndihmojnë”
Herman Gmeiner