Ju mund të ndihmoni

Është e drejtë e çdo fëmije që të ketë përkujdesje prindërore, të edukohet dhe të rritet në një ambient të ngrohtë dhe të sigurtë familjar

SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë u mundёson fëmijëve pa përkujdesje prindërore, të braktisur dhe nevojtarë që të rriten, zhvillohen dhe edukohen nё një familje me një mjedis të ngrohtë dhe të sigurtë familjar, që i plotëson nevojat e tyre, një familje me Nënën e cila i pёrkrahё ata,  i respekton dhe i mbron ata sikur njё nёnё biologjike.